Language

Föreställ dig att du kan fokusera helt på ditt arbete. Föreställ dig att du kan kommunicera enskilt och utan störande ljud.

Ljudmiljön i öppna kontorslandskap är ofta för kaotisk för våra sinnen och tenderar att öka stressen.

När vi kan fokusera på det som är viktigt och vi får förmedla våra ord och tankar utan distraktionsmoment uppnår vi vår fulla potential.

Framery O, phone booth, office pod

Med Framery går det att hantera det påtagliga och alltid närvarande ljudet.

Vi kallar det tystnadens form.

Let people bloom