Suoraman alakoulun Framery Q

Framery parantaa työrauhaa myös luokkahuoneissa

Rauhallinen ympäristö ovat niin oppimisen kuin tehokkaan työskentelyn perusedellytys. Lue lisää äänieristettyjen työtilojen hyödyistä oppimisympäristössä.

”Luokassa on paljon hälyä. Frameryn myötä meillä on ihan erilaiset keskittymisen mahdollisuudet”

Avoimet oppimisympäristöt, isot ryhmäkoot ja kuulosuojaimet alakoululaisilla. Kun lukee koulunkäyntiin liittyviä uutisia, nämä teemat nousevat toistuvasti esille. Moni kunta on ottanut käyttöön avoimia oppimisympäristöjä, mikä on herättänyt paljon keskustelua ja kritiikkiä niiden rauhattomuudesta. On uutisoitu, kuinka joidenkin koulujen avotiloissa opiskelee samanaikaisesti jopa lähes sata lasta ja melu on sen mukaista.

Meillä Frameryllä on seurattu mielenkiinnolla koulujen kehittymistä, sillä avoimissa oppimistiloissa ja avotoimistoissa on samankaltaisuuksia. Moni aikuinen taistelee avotoimiston melua vastaan vastamelukuulokkeilla ja pitää etätyöpäiviä saadakseen keskittymisrauhaa.

Suhtaudumme hyvin intohimoisesti tilojen ääniolosuhteiden ja monipuolisuuden parantamiseen. Framery valmistaa eri kokoisia äänieristettyjä monitoimitiloja, joita käytetään puheluihin, tapaamisiin ja keskittyneeseen yksilötyöhön. Monet maailman johtavista yrityksistä käyttävät Frameryn äänieristettyjä tiloja parantamaan toimistojaan ja henkilöstönsä hyvinvointia. Frameryn myötä isot, meluisat avotilat ovat muuttuneet innostaviksi työalueiksi, joissa voi tehdä rauhallista keskittynyttä työtä, puhua puheluita muita häiritsemättä ja pitää eri kokoisia tapaamisia.

Rauhallisempia ympäristöjä oppimista edistämään

Hyvä työrauha ja rauhallinen ympäristö ovat oppimisen perusedellytys. Tutkimuksesta tiedetään, että oppimistulokset ovat heikompia meluisassa ympäristössä. Melu aiheuttaa myös kehoomme stressiä, ja aivoiltamme vie aikaa ja energiaa orientoitua takaisin töiden pariin. Koulutilojen työrauhan varmistaminen on erityisen tärkeää, koska lasten keskittymiskyky kärsii melussa aikuisia enemmän.

Aloitimme Frameryllä syksyllä 2019 projektin, jonka tavoitteena on parantaa koulujen työrauhaa ja tehdä oppimistiloista monipuolisempia. Projektin yhteistyökoulut edustavat kaikkia koulutusasteita alakoulusta korkeakouluihin. Kaikkiin kouluihin tehtiin tilamuutos: luokkahuoneisiin ja käytäville toimitettiin Framery Q -neuvottelutiloja. Muutos oli nopea, sillä tuotteiden asentamiseen kuluu vain muutama tunti.

Frameryn tuotteet monipuolisessa käytössä

Tilamuutos sai valtavasti myönteistä palautetta opettajilta ja oppilailta. Luokkahuoneissa pystyttiin tekemään monenlaista tekemistä samaan aikaan. Osa oppilaista teki äänekästä ryhmätyötä, osa syventyi rauhassa itsenäiseen opiskeluun. Opettajat kertoivat käyttäneensä Frameryjä erityisesti eriyttämistiloina, joille oli ollut iso tarve. Eriyttämistilat ovat yhteisen luokkatyöskentelyn rinnalla käytettäviä tiloja, joiden avulla opetusta voidaan yksilöllistää ja muokata. Käytävillä olevaa hukkatilaa saatiin myös hyötykäyttöön.

Oppilaat hakeutuivat mielellään mukavan rauhalliseen soppeen: eräs opettaja havaitsi, että ”Oppilaiden stressitasoja laskee, kun he pääsevät koppiin lukemaan vartiksi”. Tila toimi myös tarkoituksenmukaisena ja turvallisena tilana mm. puheterapeutin tapaamiseen ja rauhoittumiseen, kun koulupäivän ärsykkeet kuormittivat.

”Äänieristyksen takia käytävällä oleva Framery on monipuolisessa käytössä, käyttöä olisi paljon useammallekin.”

Tutkimuksemme mukaan äänieristetyt työtilat auttavat niissä haasteissa, joita hälyisät oppimisympäristöt aiheuttavat. Erityisen suurina hyötyjinä vaikuttavat olevan erityisoppilaat ja -opiskelijat, joille hälyisä työskentely-ympäristö aiheuttaa eniten vaikeuksia.

”Äänieristyksen takia käytävällä oleva Framery on monipuolisessa käytössä, käyttöä olisi paljon useammallekin. Tämä on tosi usein varattu. Välillä täällä tehdään koetta, välillä harjoitellaan stemmoja musatunnille. On hyvin monipuolisessa käytössä, kun mitään ei kuulu ulkopuolelle!”

Äänieristettyjen työtilojen hyötyjä omassa oppimisympäristössä on mahdollisuutta kokeilla riskittömästi kuukausitilauksella, jonka voi peruuttaa koska tahansa. 

Lisätietoja Frameryiden käytöstä oppimisympäristöistä saat myös oheisesta esitteestä!

Onnellista alkavaa lukukautta!

Sitaatit ovat Suoraman alakoulun opettajilta, joilla on käytössään kaksi Framery Q -monitoimitilaa.

Lähteet:

Evans, G. W., & Johnson, D. (2000). Stress and open-office noise. Journal of Applied Psychology, 85(5), 779–783. https://doi.org/10.1037/0021-9010.85.5.779

Tolpo, A. (2019). Koulu aloitti huippumodernin opetuksen, jossa opettajat päivystävät ”torilla” ja lapset opiskelevat yksin – jo useampi lapsi vaihtamassa koulua. Yle Uutiset. Haettu 23.01.2020 osoitteesta https://yle.fi/uutiset/3-10919909

Want to get started? (fi)

Design your pod

Choose the colours and features you ned, we’ll send you an offer.

Get a quote

Here you can get an offer.
Just drop us a line.

Try the pod

Get in touch with your local team to try out our pods.