Samu Hällfors
Samu Hällfors

35 år. Enligt studier så är det den genomsnittliga tiden som folk tillbringar på jobbet i de flesta europeiska länder. I USA är siffran ännu högre.  När du tar dig en titt på de siffrorna kan du hitta lite intressant statistik. Management Today visade på att vi tillbringar ett år av våra liv i värdelösa möten. Jordan Weissman beräknade, baserat på McKinseys studie, att vi tillbringar 650 timmar på år med att läsa och skriva e-postmeddelanden. Vi tillbringar mer tid på jobbet än med våra partners, på semester eller med att äta. Arbetet är en så stor del av våra liv att det har en oundviklig kausalitet: om ditt jobb gör dig olycklig så gör det hela ditt liv olyckligt.

“Linjen mellan arbete och fritid tunnas ständigt ut.”

Ur ett historiskt perspektiv är glädje någonting nytt, även om människor har jobbat genom århundradena. Om arbetet satte bröd och, för de mest framgångsrika arbetarna, smör på bordet, var du nöjd. Men nu då? När du tittar på dagens arbete och vad folk förväntar sig från det, ser du hur långt vi kommit. Linjen mellan arbete och fritid tunnas ständigt ut. Man skulle till och med kunna säga att den inte längre existerar. Folk söker samma typ av uppfyllelse från sitt arbete som från sin fritid. Vi vill tillbringa vår tid med folk som delar samma dedikation och tankesätt som oss. Viktigast av allt: vi vill vara glada på jobbet. Forskning visar att ju yngre arbetare är, desto starkare är deras önskan för ett arbete med en stark känsla av syfte.

Men. Ett stort men. Arbete kan inte skapa glädje, om sättet du arbetar på orsakar olycka. Vanligtvis är problemen ganska universella: buller, konstanta avbrott, otydliga riktlinjer och brist på kontroll. Det är de främsta skälen till olycka. I slutändan är det inte så svårt att skapa en glad arbetsplats. Ju fler skäl till olycka som du hittar och löser, desto gladare kommer ditt företag att vara. Och dina medarbetare. I den typen av arbetsplats är det ingen som ångrar den tid de tillbringar på kontoret.

Källa:
https://www.theatlantic.com/business/archive/2012/07/re-re-fw-re-workers-spend-650-hours-a-year-on-email/260447/

https://www.managementtoday.co.uk/uk-workers-waste-year-lives-useless-meetings/article/1175002