”Vårt uppdrag är att skapa en karriärsupplevelse där varje medarbetare arbetar med glädje, passion och syfte för att stödja Framerys fortsatta tillväxt.”

– Anni Hallila, ansvarig för personer och kultur.

Våra egna verktyg för lycka

Vi lever som vi lär – förutom våra bås så har vi även våra egna innovativa och unika verktyg som skapar en gladare arbetsplats. Vart och ett av följande verktyg används hos Framery:

Transparens

Ett av de viktigaste elementen för ett glädjefyllt företag är transparens. Idén är enkel: vår organisation är verkligen jämlik. Inga starka hierarkier, inga onödiga mellanchefer och inga hemliga processer. All information om hur företaget drivs finns tillgänglig för Framerians på vår interna wiki.

Rättvisa beslut, gladare människor

Ett vanligt skäl till missnöje på arbetsplatsen är orättvist beslutsfattande – beslut som fattas någonstans på en chefsnivå och som medarbetarna får finna sig i. Vi ville skapa ett verktyg som verkligen gör beslutsprocessen smartare utan att begränsas till tid eller plats. Framerys Decision App gör besluten 100 % transparenta och engagerande. Anställda kan se argumenten bakom varje beslut – och de idéer från anställda som gör Framery gladare kommer att antas.

Vår glädjeförsäkring

Vi har världens första glädjeförsäkring. Det fungerar på ett enkelt sätt: om en Framerian känner att något på jobbet kraftigt minskar deras allmänna glädje, gör vi som företag allt vi kan för att åtgärda det. Om vi inte lyckas så får personen 5 000 euro i kompensation.

Läs mer om de steg vi tar för att förbättra glädje på vår arbetsplats

Data i arbetsplatsdesign

Fem sätt att öka glädjen på arbetsplatsen