Language
Configurator

Delad glädje är dubbel glädje

Framery Q ger två personer utrymme och bekväma tillbehör så att de kan ha möten, brainstorma kring idéer eller ha viktiga privata diskussioner.

Precis som Framery O har Framery Q all utrustning som du behöver ha snabb tillgång till, men för två personer. Det ger båda användarna tillgång till en avskild och ljudisolerad miljö samtidigt. Framery Q har flera alternativ för tillbehör och möbler och kan dessutom installeras i alla slags utrymmen utan omfattande arbetsinsatser.