Radikal transparens

En av de viktigaste sakerna för ett glatt kontor är transparens. Vi ville ta det ett steg längre och skapade en kultur med radikal transparens. Idén är enkel: vår organisation är verkligen platt. Inga starka hierarkier, inga onödiga mellanchefer och inga hemliga processer. All information finns i Framerys interna wiki-sida.

Ett av de största skälen att anställda känner sig olyckliga är orättvist beslutsfattande

Rättvisa beslut, gladare människor

Ett av de största skälen att anställda känner sig olyckliga är orättvist beslutsfattande – beslut som fattas någonstans på en chefsnivå och där de anställda tvingas rätta sig. Vi ville skapa ett konkret verktyg som gör beslutsfattande smartare och utan tids- och platsbegränsningar. Så föddes Framerys Decision App. Den gör att beslutsfattande blir 100 % transparent och engagerande. Alla kan följa nästan varje beslut kopplat till Framery. Medarbetare kan även se argumenten för varför det beslutet fattades. Och om de har en bra idé som gör Framery gladare, kommer den idén att gå vidare.

Glad eller inte-index™

Vi mäter våra anställdas glädje varje arbetsdag under hela året. Varje dag får de svara på frågan: hur var din dag? Baserat på svaret så får vi ett Glad eller inte-index. Minskar indexet att folk är olyckliga? Nej, men det synliggör det.

Glädjeförsäkringen

Vi har världens första glädjeförsäkring. Det fungerar på ett enkelt sätt: om någon känner att något på jobbet kraftigt minskar deras allmänna glädje, gör vi allt vi kan för att åtgärda det under de nästkommande månaderna. Om vi inte lyckas så får personen 5 000 euros.

240 personer försäkrade.

0glädjeförsäkringar har betalts ut.