Oikeudelliset huomautukset

Ladattavat tiedostot

Sanallisen sisällön, valokuvien ja muiden kuvien sekä tämän julkaisun materiaaleissa kuvattujen tuotteiden mallien ja teknologian (”Sisältö”) kaikki immateriaalioikeudet (”Immateriaalioikeudet”) omistaa Framery Oy, ja kaikki Sisältöä koskevat oikeudet pidätetään paitsi siltä osin, mitä Framery Oy on nimenomaisesti sallinut. Immateriaalioikeudet sisältävät, näihin rajoittumatta, sanallisen sisällön ja sanallisen sisällön käännösten, valokuvien ja kuvien tekijänoikeudet, FRAMERY-nimen tavaramerkin, tässä kuvattujen puhelinkoppien, neuvottelutilojen ja muiden tuotteiden mallioikeudet, tuotteisiin liittyvän teknologian patentit ja sellaisten hakemukset. Immateriaalioikeuksiin ei anneta mitään käyttöoikeutta eikä muita oikeuksia, ja Sisällön luvattoman käytön voidaan katsoa rikkovan Framery Oy:n immateriaalioikeuksia. Käyttäjä ei saa ilman Framery Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa jäljentää, julkaista tai muulla tavoin hyödyntää tätä julkaisua muuhun tarkoitukseen kuin Framery Oy:n tuotteiden sisäiseen arviointiin.

Kuvat

Sanallisen sisällön, valokuvien ja muiden kuvien, tuote-esitteiden ja Framery Oy:n verkkosivuston kaikkien muiden materiaalien (”Sisältö”) tekijänoikeuden omistaa Framery Oy, ja kaikki Sisältöä koskevat oikeudet pidätetään paitsi siltä osin, mitä Framery Oy on nimenomaisesti sallinut, ja Sisällön luvattoman käytön katsotaan rikkovan Framery Oy:n immateriaalioikeuksia. Framery Oy myöntää käyttäjälle rajoitetun käyttöoikeuden ladata alla olevia Framery Oy:n tuotteiden kuvia ainoastaan sisäiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön tuotteiden arviointia varten. Käyttäjä ei saa ilman Framery Oy:n nimenomaista kirjallista lupaa kopioida kuvia toiselle verkkosivustolle, käyttää niitä omissa markkinointi- tai myyntimateriaaleissaan, muokata kuvia tai siirtää niitä toiseen muotoon tai käyttää niitä millään muulla tavoin paitsi edellä mainitun mukaisesti.