Juridiska meddelanden

Nedladdningar

Alla immateriella rättigheter (”IPR”) i det verbala innehållet, fotografier och andra bilder, samt designen och teknologin hos de produkter som visas i det material som tillhandahålls i den här publikationen (”Innehållet”) ägs av Framery Oy och alla rättigheter till innehållet undanhålls med undantag av sådana rättigheter som uttryckligen tillåts av Framery Oy. IPR inkluderar men är inte begränsat till copyright på verbalt innehåll och översättningar av verbalt innehåll, fotografier och bilder, varumärket i namnet FRAMERY, designrättigheter för de olika båsen och andra produkter som visas häri, patent på teknologin relaterad till produkterna och alla tillämpningar därav. Ingen licens eller andra rättigheter till IPR ges härunder och all otillåten användning av innehållet kan komma att anses som ett intrång på de immateriella rättigheterna för Framery Oy. Du får inte, utan uttryckligt skriftligt tillstånd från Framery Oy, återge, ändra, publicera eller på annat sätt utnyttja den här publikationen förutom i syfte att utvärdera Framery Oy-produkter internt.

Bilder

Copyright på verbalt innehåll, fotografier och andra bilder, produktbroschyrer och allt annat material på Framery Oys webbplats (”Innehåll”) ägs av Framery Oy och alla rättigheter till Innehållet förbehålls förutom i den utsträckning som explicit tillåts av Framery Oy och otillåten användning av Innehållet ska anses som ett intrång på de immateriella rättigheterna för Framery Oy. Framery Oy ger dig en begränsad licens att ladda ner bilderna på Framery Oy-produkter som visas nedan enbart i internt, icke-komersiellt syfte för att utvärdera produkterna. Du får inte, utan explicit, skriftligt tillstånd från Framery Oy, återge bilderna på någon annan webbplats, använda dem för din egen marknadsföring eller eget säljmaterial, ändra bilderna eller överföra dem till något annat format eller använda dem på något annat sätt än vad som anges ovan.