Samhällsansvar

Våra hållbarhetscertifieringar

  • Framerys miljöhanteringssystem är certifierat enligt ISO 14001
  • Vi har utfört livscykelutvärderingar i enlighet med ISO 14040 och 14044
  • Alla våra produkter efterlever hälsoproduktdeklationen
  • Vårt akustiska skum har certifierats med M1 utsläppsklassificering och godkänts av finska astma- och allergiförbundet

Vår hållbarhetsfilosofi

Glädje är allvarliga saker för oss hos Framery och det är inte bara glädje idag, utan även glädje för våra framtida generationer.

Sedan 2018 har Framery åtagit sig att följa UN Global Compact initiativ för företagsansvar och dess principer avseende mänskliga rättigheter, arbete, miljö och antikorruption.

Att erkänna de allvarliga miljömässiga hot vi står inför, inklusive: Klimatförändringar, resursbrister och förlust av biologisk mångfald. Som ”Framerians” gör vi vår del för att skapa en mer hållbar framtid. Vi ser att övergången till en cirkulär ekonomi är kritisk. Genom att konvertera våra affärsmodeller till mer cirkulära driftsmodeller så vill vi skapa en framtidssäker verksamhet samtidigt som vi respekterar miljömässiga gränser. Vi deltar till exempel i ett forskningsprojekt tillsammans med Circular Economy Integration in Nordic Industry (CIRCIt) för att öka hållbarhet och konkurrenskraft via den cirkulära ekonomin.

Läs mer om vår miljöpolicy.

Steg vi vidtar för att göra våra produkter mer hållbara

  • Framerys produkter tillverkas främst av björkplywood. All plywood som används har tillverkats i Finland eller våra grannländer och alla leverantörer måste ha FSC- eller PEFC-certifiering.
  • En majoritet av materialen som används är återvunna eller återvinningsbara. Akustikskummet och akustikfilten på insidan i produkterna är upp till 60–70 % återvunna. En betydande del av allt stål, aluminium och glas som vi använder är återvunnet material.
  • Alla Framerys bås är mycket energisnåla. När Framery O är i bruk, är standardenergiförbrukningen på 4,82W. Som jämförelse använder tio Framery O mindre energi än en 60 W glödlampa.
  • Vårt hållbarhetsåtagande är en pågående process: Vi har nyligen bytt ut PVC-rör mot återvinningsbara rör i kartong, vi har markant minskat mängden förpackningsmaterial vi använder.

Mer information om Framerys arbete med hållbarhet, ansvar och glädje kan du få om du skriver till:

sustainability@frameryacoustics.com