Office worker using Framery Connect

Arbetsplatsledning genom kontorsdata

Fatta bättre beslut om hur ditt kontor ska fungera med Framery Connect

Framery Connect är ett kontorsledningsverktyg som ger värdefulla insikter om hur ditt kontor fungerar.

Med detaljerad statistik för varje uppkopplad Framery One i din organisation kommer du att kunna utnyttja den fulla kraften hos dina bås.

Kontorsinsikter från data

Fatta kontorsutvecklingsbeslut baserat på beteendedata – så att du vet hur och när personalen använder kontoret

Få tillgång till analysdata Användningsdata som samlats in från dina uppkopplade bås visas på visuella värmekartor

Lär dig hur era bås används Se båsutnyttjandegrad per timme och utforska användningen under hela båsets livstid

Förbättra era kontorsflöden Se vilka utrymmen som fungerar effektivt och hitta bästa placeringen för era bås

Woman accessing a black Framery One soundproof office pod with a calendar booking

Bokningsbara bås

Gör bås bokningsbara genom att ansluta dem till din organisations befintliga kalender – så att hela kontoret blir synkat

Automatiska reservationer
Framery One reserverar automatiskt båset när du går in i det och visar kommande bokningar på skärmen

Justera enkelt en bokning
Förläng din bokning direkt från båset via pekskärmen med en enda åtgärd

Tillgänglighet i realtid
Omedelbar synkronisering mellan ditt bås och organisationens bokningssystem

Framery-kundservice

Förstklassigt stöd vid eventuella problem som uppstår med dina uppkopplade bås – så att du kan arbeta vidare utan bekymmer


Produktfelsökning
Samarbeta med en Framery-specialist för att gå till botten med eventuella problem

Underhållsrapportering
Ta itu med eventuella funktionsproblem hos dina uppkopplade bås eller digitala tjänster

Automatiska uppdateringar
Få omedelbara programvaruuppdateringar för din Framery genom båsets 4G-anslutning till Framery Cloud