Verktyg för glädje

Vi lever som vi lär – våra verktyg för en glad arbetsplats

Utöver våra bås, är det här några av de andra innovationerna vi har skapat för att skapa glädje. Varje verktyg används på vårt kontor.
Läs mer
Du tillbringar 2 år av ditt liv i möten.
Du tillbringar 1 år av ditt liv med att lösa IT-problem på jobbet.
Du tillbringar 32 år av ditt på jobbet.
Du tillbringar 2 år av ditt liv i möten.
Du tillbringar 1 år av ditt liv med att skicka e-post.
Du tillbringar 4 år av ditt liv i telefon på jobbet.
Blogg

Tankar om glädje och allt annat

Läs mer
En glad människa är 12 % mer produktiv. (Källa: University of Warwick)
Glada säljare genererar 37 % fler sälj. (Källa: Growth engineering)
Glada anställda har 66% mindre sjukskrivningar. (Källa: Jessica Pryce-Jones, författare till Happiness at Work / Forbes)